Ūminio kepenų transplantato atmetimo diferencinė diagnostika iš bioptato
-
Aušrinė Barakauskienė
Arvydas Laurinavičius
Kęstutis Strupas
Arida Buivydienė
Vitalijus Sokolovas
Marius Paškonis
Jonas Valantinas
Jonas Jurgaitis
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.4.2171
PDF

How to Cite

1.
Ūminio kepenų transplantato atmetimo diferencinė diagnostika iš bioptato. LS [Internet]. 2007 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 29];5(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2171

Abstract

Aušrinė Barakauskienė1, Arvydas Laurinavičius1, Kęstutis Strupas2, Arida Buivydienė2, Vitalijus Sokolovas2, Marius Paškonis2, Jonas Valantinas2, Jonas Jurgaitis2
1 Valstybinis patologijos centras, P. Baublio g. 5, LT-08406 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Gastroenterologijos,
urologijos ir abdominalinės chirurgijos klinika,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: ausrine.barakauskiene@vpc.lt; jonas.jurgaitis@santa.lt

Įvadas / tikslas

Atmetimo reakcijos morfologinių parametrų pokyčių tikslus vertinimas gali užtikrinti ligonio gyvenimo kokybę po kepenų transplantacijos. Straipsnio tikslas yra pateikti ūminio kepenų transplantato atmetimo diferencinės diagnostikos iš bioptato literatūros apžvalgą ir pasidalyti savo praktine patirtimi vertinant nulinę kepenų biopsiją bei ūminę (ląstelinę) atmetimo reakciją bioptate.

Metodai

Straipsnyje apibendrinamos teorinės žinios, įgytos Heidelbergo universiteto Patologijos institute, dalyvaujant Leonardo da Vinčio projekto mokymo programoje „Kepenų transplantacijos įgūdžių tobulinimas“ 2006 m. balandį – birželį. Šios žinios susijusios su kepenų biopsijos taikymo ortotopinėje kepenų transplantacijoje prognozine verte. Straipsnyje pateikiami morfologiniai vaistų sukelti pokyčiai ir apibendrinamas vaistų atsakas į gydymą.

Rezultatai

Remiantis asmenine patirtimi nurodoma nulinės biopsijos praktinė reikšmė, pateikiama ūminio (ląstelinio) atmetimo morfologinė diagnostika. Aprašomi ir šešiuose paveiksluose pavaizduojami šios reakcijos pagrindiniai komponentai, jų diferencinė diagnostika, nurodomi praktiški laipsniavimo sistemos principai.

Išvados

Atmetimo reakcija turi būti vertinama kompleksiškai – tai gastroenterologų, chirurgų, imunologų ir patologų komandos darbas. Gebėjimas kompleksiškai įvertinti ir interpretuoti tiek klinikinius, tiek morfologinius pokyčių parametrus gali užtikrinti ligonio gyvenimo kokybę po kepenų transplantacijos.

Pagrindiniai žodžiai: ortotopinė kepenų transplantacija, ūminė (ląstelinė) atmetimo reakcija, Banff schema, nulinė biopsija, atmetimo aktyvumo indeksas

The differential diagnosis of acute liver allograft rejection in the biopsy

Aušrinė Barakauskienė1, Arvydas Laurinavičius1, Kęstutis Strupas2, Arida Buivydienė2, Vitalijus Sokolovas2, Marius Paškonis2, Jonas Valantinas2, Jonas Jurgaitis2
1 National Centre of Pathology, P. Baublio g. 5, LT-08406 Vilnius, Lithuania
2 Kaunas University of Medicine,
Insitute for Biomedical Research,
Eivenių g. 4, LT-50009 Kaunas, Lithuania
E-mail: ausrine.barakauskiene@vpc.lt; jonas.jurgaitis@santa.lt

Background / objective

Histological assessment of liver biopsies provides important information for the management of patients undergoing liver transplantation and for the differential diagnosis of other diseases. The aim of the article is to summarize the theoretical knowledge obtained from the University of Heidelberg at the Institute of Pathology participating in the Leonardo da Vinci project “Competence improvement in liver transplantation” in April–Juny 2006, and our own experience to determine acute (cellular) rejection, “time-zero” biopsy.

Results

There are three main morphological criteria of the rejection activity index to be evaluated: portal tract inflammation, bile duct damage and venous endothelial inflammation. The main histological features of acute (cellular) rejection are described and assessed in six pictures, and a practical approach to the scoring system (Banff scheme) is presented. In addition, there are described morphological changes caused by drugs as a response to treatment.

Conclusions

The assessment of acute (cellular) rejection should be carried out together with clinicians, surgeons, immunologists and pathologists working in team. The capability to evaluate all the clinical and morphological data in complex ensures the quality of life of the patient after liver transplantation.

Key words: liver allograft rejection, acute (cellular) rejection, Banff scheme, “time-zero” biopsy, rejection activity index

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>