C-reaktyvusis baltymas – komplikacijų po laparoskopinės storosios žarnos rezekcijos prediktorius
-
Eligijus Poškus
Gintarė Andreikaitė
Ignas Karnuševičius
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2014.3083
PDF

How to Cite

1.
C-reaktyvusis baltymas – komplikacijų po laparoskopinės storosios žarnos rezekcijos prediktorius. LS [Internet]. 2014 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 29];13(2). Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3083

Abstract

Tikslas
Įvertinti ir nustatyti C-reaktyviojo baltymo prognozines savybes, diagnozuojant ankstyvas pooperacines komplikacijas po laparoskopinės storosios žarnos rezekcijos.
Ligoniai ir metodai
Tai perspektyvusis pacientų, kuriems VUL SK Pirmajame pilvo chirurgijos skyriuje atlikta laparoskopinė storosios žarnos rezekcija, tyrimas. Pagal tai, ar pacientai turėjo komplikacijų ar ne, juos suskirstėme į dvi grupes. C-reaktyviojo baltymo koncentracija kraujyje buvo matuojama antrą, ketvirtą ir šeštą pooperacinę parą. Apskaičiuoti abiejų grupių C-reaktyviojo baltymo vidurkiai minėtomis dienomis ir palyginti tarpusavyje taikant Stjudento (t) kriterijų nepriklausomoms imtims. Siekdami nustatyti šio baltymo koncentracijos slenkstinę ribą, geriausiai prognozuojančią komplikacijų išsivystymo tikimybę, apskaičiavome jo tyrimo jautrumą, specifiškumą, teigiamą ir neigiamą prognozines vertes.
Rezultatai
Tyrime dalyvavo 90 pacientų, iš jų 11 išsivystė komplikacijos. Nustatytos didžiausiu jautrumu ir neigiama prognozine verte pasižyminčios slenkstinės C-reaktyviojo baltymo koncentracijos: antrą pooperacinę dieną – 90 mmol/l, ketvirtą – 6O mmol/l, šeštą – 60 mmol/l. Taigi kiekvieną dieną galime vis tiksliau prognozuoti, ar komplikacijos išsivystys ar ne.
Išvados
Stebėdami C-reaktyviojo baltymo koncentraciją antrą, ketvirtą ir šeštą pooperacinę dieną, galime anksti diagnozuoti besivystančias komplikacijas.
Reikšminiai žodžiai: C-reaktyvusis baltymas, laporoskopinė storosios žarnos rezekcija, pooperacinės komplikacijos

C-reactive protein is a predictor of complications after elective laparoscopic colorectal surgery
Eligijus Poškus, Gintarė Andreikaitė, Ignas Karnuševičius

Objective
To study the evaluation and determination of the predictive characteristics of C-reactive protein when diagnosing early postoperative complications after elective laparoscopic colorectal surgery.
Materials and methods
A prospective study included patients who have undergone a laparoscopic colorectal surgery in 2010–2013. The patients were divided into two groups – with and without complications. C-reactive protein concentrations in their blood serum were
measured on the 2nd, 4th and 6th day after surgery. We estimated the mean values of CRP in both groups and compared them using the independent sample test, the Student criteria (t). The sensitivity, specificity, positive and negative predictive values
for different CRP concentration cut-offs (40–130 mmol/l) were also calculated.
Results
Ninety patients were included into the trial; 11 of them had complications. The cut-off values of CRP which had the highest sensitivity, specificity, positive and negative prognostic values were 2 POD – 90 mmol/l, 4 POD – 6O mmol/l, and 6POD –
60 mmol/l. Thus, we can predict the risk of evolving complications more accurately each day after the operation.
Conclusions
Measuring CRP values on the 2nd, 4th and 6th postoperative day, we can diagnose the evolving complications early, i.e. after an elective laparoscopic colorectal surgery.
Key words: C-reactive protein, laparoscopic colorectal surgery, complications

PDF

Most read articles by the same author(s)