Laparoskopinė storosios žarnos chirurgija: pirmoji patirtis Lietuvoje
-
Gintarė Valeikaitė
Juozas Stanaitis
Nerijus Kaselis
Eligijus Poškus
Kęstutis Strupas
Dainius Pavalkis
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.4.2256
PDF

How to Cite

1.
Valeikaitė G, Stanaitis J, Kaselis N, Poškus E, Strupas K, Pavalkis D. Laparoskopinė storosios žarnos chirurgija: pirmoji patirtis Lietuvoje. LS [Internet]. 2006Jan.1 [cited 2022Nov.28];4(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2256

Abstract

Gintarė Valeikaitė1, Juozas Stanaitis2, Nerijus Kaselis3, Eligijus Poškus4, Kęstutis Strupas4, Dainius Pavalkis1
1 Kauno medicinos universiteto klinikų Chirurgijos klinika;
2 Vilniaus universiteto Bendrosios ir plastinės chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos klinika;
3 Klaipėdos apskrities ligoninės Chirurgijos skyrius;
4 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pilvo chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: valeikaite@gmail.com

Įvadas

Šio straipsnio tikslas – įvertinti pirmąją laparoskopinės storosios žarnos chirurgijos praktiką Lietuvoje ir supažindinti su pasauline patirtimi.

Metodai

Sudarytas klausimynas išsiųstas keturiems pagrindiniams Lietuvos centrams, kuriuose atliekamos storosios žarnos laparoskopinės operacijos. Išnagrinėti 56 atliktų operacijų duomenys. Trisdešimt šeši (64,3%) pacientai buvo operuoti nuo vėžio: penkiolika – nuo riestinės, vienuolika – tiesiosios, keturi – kylančiosios, trys – aklosios, du – skersinės ir vienas – nusileidžiančiosios žarnos vėžio. Nuo nepiktybinių storosios ir tiesiosios žarnos ligų operuota dvidešimt (35,7%) pacientų: aštuoni – nuo divertikuliozės, aštuoni – tiesiosios žarnos iškritimo, keturi – pailgėjusios riestinės žarnos. Vidutinis moterų amžius – 64,9 metų, vyrų – 59,7 metų.

Rezultatai

Buvo atlikta septyniolika aukštų priekinių tiesiosios žarnos rezekcijų, vidutinė operacijos trukmė (VOT) – 203,9 min., penkiolika dešinių hemikolektomijų, VOT – 212 min., devynios kairios hemikolektomijos, VOT – 221,4 min., šešios riestinės žarnos rezekcijos, VOT – 194 min., trys riestinės ir tiesiosios žarnos rezekcijos, VOT – 220 min, aštuonios rektopeksijos, VOT – 179,5 min., viena tiesiosios žarnos ekstirpacija, VOT – 255 min. Visos žarnų jungtys buvo padarytos intrakorporaliniu būdu, išskyrus dešinę hemikolektomiją, kai jungtis padaroma išorėje per minilaparotominį pjūvį dešinėje pilvo sienos pusėje. Konversijos priežastys dviem atvejais buvo kraujavimas iš pasaito ir dviem atvejais – peraugęs į gretimus organus navikas. Vidutiniškai prieš operaciją ligoniai gulėjo 3,2 dienos, po operacijos – 8,3 dienos.

Išvada

Laparoskopinis metodas toliau vertinamas atliekant perspektyvųjį nacio nalinį tyrimą.

Reikšminiai žodžiai: laparoskopija, storoji žarna, chirurgija

First experience in laparoscopic colorectal surgery in Lithuania

Gintarė Valeikaitė1, Juozas Stanaitis2, Nerijus Kaselis3, Eligijus Poškus4, Kęstutis Strupas4, Dainius Pavalkis1
1 Kaunas University of Medicine, Clinic of Surgery;
2 Vilnius University Clinic of General, Plastic Surgery, Orthopedic and Traumatology;
3 Klaipėda City Hospital;
4 Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos, Centre of Abdominal Surgery,
Santariškių 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: valeikaite@gmail.com

Objective

To evaluate the first experience in laparoscopic colorectal surgery in Lithuania and to review the worldwild accepted practice.

Methods

A questionnaire was sent to four major centers performing laparoscopic colorectal surgery in Lithuania. Analysis of obtained data showed that 56 laparoscopic operations were performed. For colorectal cancer were operated 36 patients (64.3%): 11 for rectal, 15 for sigmoid, 4 for ascending colon, 3 for ceacal, 2 for transversal and 1 for descending colon cancer. For benign colorectal disease – 20 (35.7%): 8 for diverticular disease, 8 for rectal prolapse, 4 for constipation caused by sigmoid elongation. The mean age of males was 59.7 and of females – 64.9 years.

Results

There were performed 15 laparoscopic left hemicolectomies (the mean operative time (MOT) 212 min), 17 laparoscopic high rectal resections (MOT 203.9 min), 9 laparoscopic right hemicolectomies (MOT 221.4 min), 6 sigmoid resections (MOT 194 min), 3 sigmoid and rectal resections (MOT 220 min), 8 laparoscopic rectopexies (MOT 179.5 min) and one laparoscopic abdominoperineal resection, operative time 255 min. All the anastomoses were intracorporeal, except right hemicolectomies and sigmoid resections. The reasons for conversion were bleeding from mesenterium in 2 cases and advanced tumours in 2 cases. The mean preoperative stay was 3.2 and postoperative stay 8.3 days.

Conclusions

There could not be clear conclusions, and the laparoscopic method is being further evaluated by a prospective national trial.

Key words: laparoscopic colorectal surgery

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>