Important Research of the Dialogue Between Christianity and Contemporary Lithuanian Literature
Reviews
Gediminas Mikelaitis
Lietuvos dailės muziejus
Published 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/Litera.2020.1.6
PDF
HTML

Keywords

none

How to Cite

Mikelaitis G. (2020) “Important Research of the Dialogue Between Christianity and Contemporary Lithuanian Literature”, Literatūra, 62(1), pp. 87-89. doi: 10.15388/Litera.2020.1.6.

Abstract

Dalia Čiočytė, Asta Gustaitienė, Dalia Jakaitė, Marijus Šidlauskas, Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra / Kolektyvinė monografija / Sudarė Dalia Čiočytė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, ISBN 978-609-07-0070-9 (spausdinta knyga), ISBN 978-609-07-0069-3 (skaitmeninis PDF), 592 p. Monografija parengta ir išleista kaip Lietuvos mokslo tarybos projektas, sutarties Nr. LIP-16363.

PDF
HTML
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy