La représentation de la femme japonaise dans Madame Chrysanthème de Pierre Loti
Articles
Kyoko Koma
Published 2010-01-01
PDF

How to Cite

Koma, K. (tran.) (2010) “La représentation de la femme japonaise dans Madame Chrysanthème de Pierre Loti”, Literatūra, 52(4), pp. 20–28. doi:10.15388/Litera.2010.4.7695.

Abstract

Pierre’o Loti Ponia Chrizantema (Madame Chrysanthème) yra autobiografinis romanas, kuriame pasakotojas dienoraščio forma aprašo savo įspūdžius apie Japoniją, ypač – apie japones. 1887 metais iš­pausdintas romanas sulaukė nemažo populiarumo, kurį paskaitino 1868 m. pasaulinėje Paryžiaus paro­doje demonstruotas ir didelio susidomėjimo sulaukęs Japonijos menas. Tai buvo estampai, vaizduojantys įvairių socialinių klasių japones, ir kimono pavyz­džiai. Prancūzijoje prasidėjo japonizmo mada. Loti romane kuriamas japonės įvaizdis gali būti laikomas iki šių dienų išlikusio japonės stereotipo pirmtaku. Nuolat ir sistemingai vartojami japonės kaip lėlėsmergytės (mousmé), naminio gyvūnėlioapibūdini­niai, būdvardžiai mažas (petit), mielas (mignon), meilus (mignard), anekdotiškos situacijos įtraukia nuolankumo ir paklusnumo konotacijas. Tokią japo­nės charakteristiką papildo fizinio bjaurumo ir tauti­nio kostiumo grožio kontrastas.
PDF