Text tradition of Aristotle‘s On Rhetoric: from post-Aristotelian Athens to Rome
Articles
Vita Paparinska
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2009.3.7753
PDF

How to Cite

Paparinska V. (2009) “Text tradition of Aristotle‘s On Rhetoric: from post-Aristotelian Athens to Rome”, Literatūra, 51(3), pp. 15-23. doi: 10.15388/Litera.2009.3.7753.

Abstract

Šio straipsnio tikslas – ištirti Aristotelio Retorikos recepciją romėnų retorinėje kultūroje. Kultūrinių idėjų recepcija paprastai remiasi tekstais. Todėl Aristotelio Retorikos teksto istorija vėlesniais laikais padeda atskleisti idėjų perimamumą.

Tyrimas remiasi antikiniais šaltiniais, kuriuose pateikiama informacija apie Aristotelio ezoterinių veikalų istoriją, taip pat antikinės retorikos šalti­niais, kuriuose Aristotelio Retorika nagrinėjama bendrame retoriniame kontekste ir kurie atspindi Aristotelio retorinių idėjų recepciją. Šiuo požiūriu ypač svarbūs tekstai yra du Cicerono traktatai (De oratoreDe inventione) ir Rhetorica ad Herennium. Aristotelio įtakos romėnų retorikai (ypač Cicerono traktatui De oratore) aptarimas koncentruojasi į koreliuojančių sąvokų suvokimo bei interpretavimo graikų ir romėnų kultūrose panašumus bei skirtu­mus, kurie gali duoti atsakymą, kodėl Aristotelio Retorikos įtaka romėnų retorinei tradicijai buvo palyginti nedidelė.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)