Chick lit as the new woman’s fiction: inscriptions in Marian Keyes’s novel Watermelon
Articles
Irena Ragaišienė
Published 2016-12-28
https://doi.org/10.15388/Litera.2008.5.7802
PDF

How to Cite

Ragaišienė I. (2016) “Chick lit as the new woman’s fiction: inscriptions in Marian Keyes’s novel Watermelon”, Literatūra, 50(5), pp. 68-75. doi: 10.15388/Litera.2008.5.7802.

Abstract

Straipsnyje aptariama nauja tendencija moterų literatūroje. Ši tendencija apibūdinama kaip komerciniu požiūriu sėkmingų romanų protrūkis. Šiuo romanus vienijanti tema – jaunų moterų pastangos suderinti sėkmingą karjerą ir emancipuotos moters asmeninius poreikius. Kritinėje šios literatūros recepcijoje vyrauja dvi nuomonės. Vieni kritikai naująjį žanrą tapatina su meilės romanu, skirtu vartojiškumo dvasios apimtai skaitytojų auditorijai, kiti teigia, kad šis žanras įkūnija realistinio romano sugrįžimą ir nurodo akivaizdžias sąsajas su jo žanrinėmis variacijomis. Šiuo požiūriu ši literatūra atspindi svarbiausius laikmečio faktorius, lemiančius tapatybės raidą. Marian Keyes romane Arbūzas pastebimi charakteringiausi aptariamojo naujojo literatūros žanro bruožai, straipsnyje analizuojami pasitelkiant šio žanro tyrinėtojų vertinimus.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy