Vol 53 No 3 (2011): the Classics

Vol 53 No 3 (2011)

Literatūra
the Classics
Published 2011-01-01

Articles

Kristina Svarevičiūtė
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo graikiškas laiškas Bizantijos epistolografijos kontekste
Abstract views 122 | Article downloads (PDF) 424
89-99
PDF
Jovita Dikmonienė
Ar galime priskirti pretekstą Oktaviją Senekai?
Abstract views 148 | Article downloads (PDF) 320
76-88
PDF
Audronė Kučinskienė
Nec ut interpres, sed ut orator: Ciceronas – vertėjas
Abstract views 151 | Article downloads (PDF) 370
67-75
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Apolonijo Rodiečio Argonautika. Olimpo epizodas (3. 1-166) ir jo poetinė tradicija
Abstract views 137 | Article downloads (PDF) 259
56-66
PDF
Nijolė Juchnevičienė
τά περ ὦν καὶ ἐγένετο: Temistoklis Herodoto Istorijoje
Abstract views 130 | Article downloads (PDF) 204
41-55
PDF
Tomas Veteikis
Nuorodos į Isokratą Aristotelio Retorikos mene
Abstract views 147 | Article downloads (PDF) 266
7-40
PDF

Pirmosios publikacijos

Anna Maciūnienė
Moterų paveikslai Plinijaus Laiškuose
Abstract views 114 | Article downloads (PDF) 222
115-125
PDF
Raminta Važgėlaitė
Audimo, kaip tekstą organizuojančio elemento, vaidmuo Platono Valstybininke
Abstract views 119 | Article downloads (PDF) 302
100-114
PDF

Pranešimai

Alexander Feye
De Latinitate viva hodiernaque in Europa
Abstract views 133 | Article downloads (PDF) 245
126-134
PDF

Chronicles

Informacija autoriams
Abstract views 92 | Article downloads (PDF) 54
2010–2011 metai Klasikinės filologijos katedroje
Abstract views 92 | Article downloads (PDF) 37
135-136
PDF