Vol 53 No 3 (2011): the Classics

Vol 53 No 3 (2011)

Literatūra
the Classics
Published 2011-01-01

Articles

Kristina Svarevičiūtė
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo graikiškas laiškas Bizantijos epistolografijos kontekste
Abstract views 127 | Article downloads (PDF) 443
89-99
PDF
Jovita Dikmonienė
Ar galime priskirti pretekstą Oktaviją Senekai?
Abstract views 152 | Article downloads (PDF) 337
76-88
PDF
Audronė Kučinskienė
Nec ut interpres, sed ut orator: Ciceronas – vertėjas
Abstract views 160 | Article downloads (PDF) 398
67-75
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Apolonijo Rodiečio Argonautika. Olimpo epizodas (3. 1-166) ir jo poetinė tradicija
Abstract views 143 | Article downloads (PDF) 272
56-66
PDF
Nijolė Juchnevičienė
τά περ ὦν καὶ ἐγένετο: Temistoklis Herodoto Istorijoje
Abstract views 140 | Article downloads (PDF) 217
41-55
PDF
Tomas Veteikis
Nuorodos į Isokratą Aristotelio Retorikos mene
Abstract views 152 | Article downloads (PDF) 279
7-40
PDF

Pirmosios publikacijos

Anna Maciūnienė
Moterų paveikslai Plinijaus Laiškuose
Abstract views 120 | Article downloads (PDF) 248
115-125
PDF
Raminta Važgėlaitė
Audimo, kaip tekstą organizuojančio elemento, vaidmuo Platono Valstybininke
Abstract views 125 | Article downloads (PDF) 315
100-114
PDF

Pranešimai

Alexander Feye
De Latinitate viva hodiernaque in Europa
Abstract views 138 | Article downloads (PDF) 258
126-134
PDF

Chronicles

Informacija autoriams
Abstract views 94 | Article downloads (PDF) 54
2010–2011 metai Klasikinės filologijos katedroje
Abstract views 95 | Article downloads (PDF) 37
135-136
PDF