Vol 53 No 3 (2011): the Classics

Vol 53 No 3 (2011)

Literatūra
the Classics
Published 2011-01-01

Articles

Kristina Svarevičiūtė
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo graikiškas laiškas Bizantijos epistolografijos kontekste
Abstract views 189 | Article downloads (PDF) 538
89-99
PDF
Jovita Dikmonienė
Ar galime priskirti pretekstą Oktaviją Senekai?
Abstract views 227 | Article downloads (PDF) 400
76-88
PDF
Audronė Kučinskienė
Nec ut interpres, sed ut orator: Ciceronas – vertėjas
Abstract views 228 | Article downloads (PDF) 462
67-75
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Apolonijo Rodiečio Argonautika. Olimpo epizodas (3. 1-166) ir jo poetinė tradicija
Abstract views 210 | Article downloads (PDF) 337
56-66
PDF
Nijolė Juchnevičienė
τά περ ὦν καὶ ἐγένετο: Temistoklis Herodoto Istorijoje
Abstract views 205 | Article downloads (PDF) 257
41-55
PDF
Tomas Veteikis
Nuorodos į Isokratą Aristotelio Retorikos mene
Abstract views 202 | Article downloads (PDF) 329
7-40
PDF

Pirmosios publikacijos

Anna Maciūnienė
Moterų paveikslai Plinijaus Laiškuose
Abstract views 179 | Article downloads (PDF) 305
115-125
PDF
Raminta Važgėlaitė
Audimo, kaip tekstą organizuojančio elemento, vaidmuo Platono Valstybininke
Abstract views 193 | Article downloads (PDF) 403
100-114
PDF

Pranešimai

Alexander Feye
De Latinitate viva hodiernaque in Europa
Abstract views 191 | Article downloads (PDF) 306
126-134
PDF

Chronicles

Informacija autoriams
Abstract views 140 | Article downloads (PDF) 66
2010–2011 metai Klasikinės filologijos katedroje
Abstract views 145 | Article downloads (PDF) 52
135-136
PDF