Vol 51 No 1 (2009): Lithuanian Literature

Vol 51 No 1 (2009)

Literatūra
Lithuanian Literature
Published 2009-01-01

Articles

Viktorija Daujotytė-Pakerienė
Mąstyti klausiant ir abejojant; mąstyti taip ir antraip
Abstract views 195 | Article downloads (PDF) 327
8-26
PDF
Aušra Jurgutienė
The Trick of Apollo (Different Reading of Maironis’ Poem “The Spring”)
Abstract views 192 | Article downloads (PDF) 718
27-48
PDF
Dalia Čiočytė
Žemaitė’s Feminism
Abstract views 333 | Article downloads (PDF) 965
49-56
PDF
Audinga Peluritytė
The Topic of Erosion in the Works of Czesław Miłosz from the perspective of Lithuanian Literature
Abstract views 204 | Article downloads (PDF) 280
57-70
PDF
Darius Kuolys
Apie laisvę, karą ir dainas
Abstract views 179 | Article downloads (PDF) 536
71-86
PDF
Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė
Apie tautosakos pabaigos pradžią (Šiuolaikinių folkloro ekspedicijų patirtys Donato Saukos tekstų paraštėse)
Abstract views 193 | Article downloads (PDF) 406
87-94
PDF
Saulė Matulevičienė
Antropologinės perspektyvos folkloristikoje: lietuvių fotografijos kontekstas
Abstract views 187 | Article downloads (PDF) 342
95-108
PDF

-

Lietuvių literatūros katedra
Profesoriui Donatui Saukai 80
Abstract views 131 | Article downloads (PDF) 54

Susitikimai su profesoriumi Donatu Sauka

Literatūra
Donato Saukos kalba lituanistų akademinei bendruomene
Abstract views 119 | Article downloads (PDF) 168
109-112
PDF

Chronicles

Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė
Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2009 metais
Abstract views 145 | Article downloads (PDF) 233
130-133
PDF
Irena Baliulė
Šiaulių universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedra 2009 metais
Abstract views 166 | Article downloads (PDF) 263
134-136
PDF
Jūratė Čerškutė
Tryliktąją respublikinę studentų lituanistų konferenciją Kaune prisimenant
Abstract views 154 | Article downloads (PDF) 264
137
PDF