Vol 51 No 1 (2009): Lithuanian Literature

Vol 51 No 1 (2009)

Literatūra
Lithuanian Literature
Published 2009-01-01

Articles

Viktorija Daujotytė-Pakerienė
Mąstyti klausiant ir abejojant; mąstyti taip ir antraip
Abstract views 156 | Article downloads (PDF) 295
8-26
PDF
Aušra Jurgutienė
The Trick of Apollo (Different Reading of Maironis’ Poem “The Spring”)
Abstract views 163 | Article downloads (PDF) 612
27-48
PDF
Dalia Čiočytė
Žemaitė’s Feminism
Abstract views 245 | Article downloads (PDF) 864
49-56
PDF
Audinga Peluritytė
The Topic of Erosion in the Works of Czesław Miłosz from the perspective of Lithuanian Literature
Abstract views 170 | Article downloads (PDF) 265
57-70
PDF
Darius Kuolys
Apie laisvę, karą ir dainas
Abstract views 138 | Article downloads (PDF) 484
71-86
PDF
Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė
Apie tautosakos pabaigos pradžią (Šiuolaikinių folkloro ekspedicijų patirtys Donato Saukos tekstų paraštėse)
Abstract views 167 | Article downloads (PDF) 388
87-94
PDF
Saulė Matulevičienė
Antropologinės perspektyvos folkloristikoje: lietuvių fotografijos kontekstas
Abstract views 144 | Article downloads (PDF) 328
95-108
PDF

-

Lietuvių literatūros katedra
Profesoriui Donatui Saukai 80
Abstract views 99 | Article downloads (PDF) 50

Susitikimai su profesoriumi Donatu Sauka

Literatūra
Donato Saukos kalba lituanistų akademinei bendruomene
Abstract views 85 | Article downloads (PDF) 158
109-112
PDF

Chronicles

Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė
Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2009 metais
Abstract views 109 | Article downloads (PDF) 223
130-133
PDF
Irena Baliulė
Šiaulių universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedra 2009 metais
Abstract views 132 | Article downloads (PDF) 251
134-136
PDF
Jūratė Čerškutė
Tryliktąją respublikinę studentų lituanistų konferenciją Kaune prisimenant
Abstract views 114 | Article downloads (PDF) 253
137
PDF