K. NARBUTAS IR APŠVIETOS PRADŽIA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE
R. Plečkaičio filosofinis palikimas
Jana Tarasiuk
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1880
PDF

How to Cite

Tarasiuk J. (2010) “K. NARBUTAS IR APŠVIETOS PRADŽIA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE”, Problemos, 00, pp. 38-43. doi: 10.15388/Problemos.2010.0.1880.

Abstract

Straipsnyje tyrinėjamas Apšvietos mąstymo formavimasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, analizuojamos pagrindinės Kazimiero Narbuto idėjos. Narbutas buvo vienas iš tų, kurie inspiravo edukacinių kursų pokyčius ir darė įtaką filosofijos raidai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.
Pagrindiniai žodžiai: Apšvieta, Narbutas, proto problema, logika, pažinimas.

K. Narbutt and the Beginning of Enlightenment in the Grand Duchy of Lithuania
Jana Tarasiuk 

Summary
This article focuses on the process of formation of Enlightenment’s thought in the Grand Duchy of Lithuania. The main ideas of Kazimierz Narbutt are analyzed. He was one of those persons who inspired changes of educational courses and influenced the development of philosophy in the Grand Duchy of Lithuania.
Keywords: Enlightenment, Narbutt, problem of reason, logic, cognition.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy