The Structuralist Principles of Cultural Sciences and Lithuanian Mythology
-
Krescencijus Stoškus
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.10.5496
PDF

How to Cite

Stoškus K. (2014) “The Structuralist Principles of Cultural Sciences and Lithuanian Mythology”, Problemos, 100, pp. 113-121. doi: 10.15388/Problemos.1972.10.5496.

Abstract

Apžvelgiamos lingvisto, semiotiko, kultūrologo, Paryžiaus universiteto profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo paskaitos, skaitytos 1971 m. rudenį Vilniaus universitete. Jo manymu, reikia sukurti tokį mokslą, kuris aprašytų kultūrą kaip sistemų sistemą, tai yra antropologiją, naudojančią tuos pačius mokslinius principus, kuriais remiasi gamtos mokslai. Semiotikos uždavinys yra sukurti bendrą visoms humanitarinėms disciplinoms kalbą. Apibūdinamos semiotinės sistemos ir jų savybės, daug dėmesio skiriant kalbai ir jos rūšims. A. Greimas aptarė lietuvių mitologijos tyrimo semiotiniu metodu perspektyvas. Remdamasis lyginamąja mitologija ir naratyvine gramatika profesorius pateikė Gedimino sapno analizę.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy