Aesthetics and Ethics
-
Krescencijus Stoškus
Published 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6226
PDF

How to Cite

Stoškus K. (1978). Aesthetics and Ethics. Problemos, 22, 21-26. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6226

Abstract

Etikos ir estetikos sekcijoje nagrinėta Vilniaus universiteto etikos ir estetikos studijų istorija, nurodytos problemos, nagrinėtos šiuose kursuose, svarstyta, kaip buvo suprantama etika senajame Vilniaus universitete, analizuota estetinis suvokimas, I. Kanto grožio samprata, meno progreso kriterijai, estetikos mokslo samprata, E. Slovackio estetinės pažiūros, dorovės reiškiniai, doroviniai vaikų ir tėvų santykiai šeimoje, neotomistinė etika Lietuvoje, dorovės samprata amerikiečių neofroidizme, marksistinė etika, metaetika. Diskusijose daugiausiai akcentuota humanistinė bei praktinė etikos reikšmė, stengtasi griežčiau apibrėžti ir surasti tikslesnę „moralės kalbą“.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy