The First Republican Conference of Philosophers
-
Krescencijus Stoškus
Published 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5715
PDF

How to Cite

Stoškus K. (1968). The First Republican Conference of Philosophers. Problemos, 1, 131-134. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5715

Abstract

1967 m. balandžio 21–22 dienomis Vilniuje vyko Valstybinio V. Kapsuko universiteto Filosofijos katedros suorganizuota respublikinė filosofų mokslinė konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos penkiasdešimtmečiui paminėti. Buvo perskaityta 20 pranešimų mokslinių tyrimų metodologijos, žmonių santykių susvetimėjimo, estetikos, etikos, Lietuvos filosofinės minties istorijos ir kitais klausimais. Pranešimus skaitė E. Meškauskas, R. Plečkaitis, J. Repšys, J. Vinciūnas, I. Zaksas, B. Kuzmickas, K. Stoškus, J. Karosas ir kiti.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy