Beginning a New Stage
-
Juozas Barzdaltis
Published 1973-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.12.5534
PDF

How to Cite

Barzdaltis J. (1973). Beginning a New Stage. Problemos, 12, 125-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.12.5534

Abstract

Pristatomas „Problemų“ mokslinio periodinio leidinio penkerių metų sukakčiai skirtas jo redakcinės kolegijos išplėstinis posėdis, įvykęs 1972 m. lapkričio 27 d. Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijoje. Posėdyje konstatuota, kad leidinys tapo reikšmingu akademinio gyvenimo veiksniu, jame išspausdinti 126 straipsniai, bendradarbiauja apie 60 respublikos filosofų. Daugiausia dėmesio skiriama dialektinės metodologijos ir Lietuvos filosofinės minties istorijos klausimams. Redakcija siekia stiprinti ir plėsti mokslinius ryšius su kitų respublikų filosofais. Pabrėžti kai kurie leidinio trūkumai ir išvardytos spręstinos problemos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy