Naujos disertacijos: B. Genzelis
-
Krescencijus Stoškus
Published 1974-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5564
PDF

How to Cite

Stoškus K. (1974). Naujos disertacijos: B. Genzelis. Problemos, 14, 125-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5564

Abstract

1973 m. gruodžio 19 d. Vilniaus universitete Bronislovas Genzelis apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Švietimo idėjos Lietuvos filosofinės minties istorinėje raidoje“. Oponentai: filos. dr. Jokūbas Minkevičius, filos. dr. prof. Irmija Zaksas, istorijos dr. Vytautas Merkys. Disertacijoje nagrinėjamas šviečiamųjų idėjų Lietuvoje raidos laikotarpis, aptariamas tų idėjų formavimasis, plitimas ir savitumas, nulemtas komplikuotų Lietuvos socialinių bei kultūrinių sąlygų, šviečiamųjų idėjų ryšys su romantinėmis kultūros ir istoriografijos koncepcijomis.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy