Criticism of Modern Bourgeois Philosophy and Sociology
-
Leonarda Jekentaitė
Published 1975-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.15.5583
PDF

How to Cite

Jekentaitė L. (1975). Criticism of Modern Bourgeois Philosophy and Sociology. Problemos, 15, 123-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.15.5583

Abstract

1974 m. gruodžio 26–27 dienomis Vilniaus universitete įvyko tarpinstitutinė mokslinė konferencija, skirta šiuolaikinės buržuazinės filosofijos ir sociologijos metodologijos kritikai. Konferencijoje dalyvavo Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Kijevo ir Minsko mokslo įstaigų darbuotojai: I. Byčko, R. Pavilionis, E. Nekrašas, Ž. Jackūnas, A. Katalynas, R. Ozolas, N. Juršėnas, J.Morkūnienė, A. Nesavas ir kiti. Pranešimuose buvo kritiškai nagrinėjamos neopozityvizmo, neofroidizmo, egzistencializmo, neotomizmo, neokantizmo ir kitų buržuazinės filosofijos ir sociologijos krypčių koncepcijos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy