Catholicism and Contemporary Ideological Struggle
-
Leonarda Jekentaitė
Published 1976-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.17.5616
PDF

How to Cite

Jekentaitė L. (1976). Catholicism and Contemporary Ideological Struggle. Problemos, 17, 106-109. https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.17.5616

Abstract

1975 m. gruodžio 11–12 d. LTSR Mokslų akademijoje įvyko tarprespublikinė konferencija „Katalikybė ir šiuolaikinė ideologinė kova“, kurią organizavo Filosofijos, teisės, ir sociologijos skyrius prie Istorijos instituto. Pranešimus skaitė Maskvos, Leningrado, Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos mokslininkai, gvildenantys religinės pasaulėžiūros kritikos ir materialistinės pasaulėžiūros formavimo bei šiuolaikinės ideologinės kovos problemas. Nemažai pranešimų buvo skirta kintančioms socialinėms-ekonominėms bei politinėms katalikybės koncepcijoms bei klerikalinio antikomunizmo kritikai.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy