Catholicism and Contemporary Ideological Struggle
-
Leonarda Jekentaitė
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.17.5616
PDF

Abstract

1975 m. gruodžio 11–12 d. LTSR Mokslų akademijoje įvyko tarprespublikinė konferencija „Katalikybė ir šiuolaikinė ideologinė kova“, kurią organizavo Filosofijos, teisės, ir sociologijos skyrius prie Istorijos instituto. Pranešimus skaitė Maskvos, Leningrado, Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos mokslininkai, gvildenantys religinės pasaulėžiūros kritikos ir materialistinės pasaulėžiūros formavimo bei šiuolaikinės ideologinės kovos problemas. Nemažai pranešimų buvo skirta kintančioms socialinėms-ekonominėms bei politinėms katalikybės koncepcijoms bei klerikalinio antikomunizmo kritikai.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy