The Critical Outline of the Philosophy of the Catholic Modernism
-
Leonarda Jekentaitė
Published 1987-04-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7217
PDF

How to Cite

Jekentaitė L. (1987). The Critical Outline of the Philosophy of the Catholic Modernism. Problemos, 36, 121-122. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7217

Abstract

1984 m. lapkričio 13 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto specializuotoje taryboje vyr. mokslinis bendradarbis doc. B. Kuzmickas apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Katalikiškojo modernizmo filosofinės koncepcijos“. Oficialieji oponentai: prof. J. Babosovas, filos. dr. L. Mitrochinas, prof. J. Minkevičius. Disertacija skirta katalikiškojo modernizmo filosofinių koncepcijų kritinei analizei. Teigiama, kad dabartiniu metu katalikybė išgyvena prieštaringą idėjinio atsinaujinimo ir persiorientavimo laikotarpį. Modernistai siekia netradiciniu būdu interpretuoti krikščioniškąją pasaulėžiūrą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy