The Critical Outline of the Philosophy of the Catholic Modernism
-
Leonarda Jekentaitė
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7217
PDF

How to Cite

Jekentaitė L. (2015) “The Critical Outline of the Philosophy of the Catholic Modernism”, Problemos, 360, pp. 121-122. doi: 10.15388/Problemos.1987.0.7217.

Abstract

1984 m. lapkričio 13 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto specializuotoje taryboje vyr. mokslinis bendradarbis doc. B. Kuzmickas apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Katalikiškojo modernizmo filosofinės koncepcijos“. Oficialieji oponentai: prof. J. Babosovas, filos. dr. L. Mitrochinas, prof. J. Minkevičius. Disertacija skirta katalikiškojo modernizmo filosofinių koncepcijų kritinei analizei. Teigiama, kad dabartiniu metu katalikybė išgyvena prieštaringą idėjinio atsinaujinimo ir persiorientavimo laikotarpį. Modernistai siekia netradiciniu būdu interpretuoti krikščioniškąją pasaulėžiūrą.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy