Juozas Vytautas Vinciūnas (1929-1979)
-
Leonarda Jekentaitė
Published 1979-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6253
PDF

How to Cite

Jekentaitė L. (1979). Juozas Vytautas Vinciūnas (1929-1979) . Problemos, 23, 120-121. https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6253

Abstract

1979 m. birželio 3 d. mirė Vilniaus universiteto Filosofijos katedros docentas Juozas Vytautas Vinciūnas. Pažymimos jo pedagoginio darbo savybės. 1971 m. J. V. Vinciūnas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Kūrybinis pažinimo proceso pobūdis ir jo visuomeninės istorinės prielaidos“. Straipsniuose daugiausia nagrinėjo gnoseologijos problemas (objektyviosios realybės, idealybės, pažintinio sąmonės aktyvumo ir kt.), taip pat domėjosi sociologijos teorijos, etikos, estetikos, meno ir kultūros istorijos klausimais. Nekrologo pabaigoje pateikiami J. V. Vinciūno studentų prisiminimai, kuriuose jis apibūdinamas kaip vienas ryškiausių ir įdomiausių dėstytojų.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy