New Explorations in Aesthetics
-
Dalia Saukaitytė
Published 1977-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1977.19.5677
PDF

How to Cite

Saukaitytė D. (1977). New Explorations in Aesthetics. Problemos, 19, 117-119. https://doi.org/10.15388/Problemos.1977.19.5677

Abstract

Pristatomos naujai apgintos estetinei problematikai skirtos disertacijos. 1973 m. Vilniaus universitete Juozas Mureika apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Estetinės V. Kapsuko pažiūros“. Mokslinio darbo vadovas – doc. B. Kuzmickas, oficialieji oponentai: prof. J. Minkevičius ir doc. G. Vaitkūnas. 1972 m. Maskvos M. Lomonosovo universiteto Filosofijos fakultete Halina Kobeckaitė apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Meno kūrinio analizės problema šiuolaikinėje lenkų estetikoje“. Mokslinio darbo vadovas – filos. dr. J. Lukinas, oficialieji oponentai: prof. dr. V. Skaterščikovas ir filos. kand. A. Baženova.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)