The Republican Conference in Kaunas
-
Edmundas Krakauskas
Published 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5716
PDF

How to Cite

Krakauskas E. (1968). The Republican Conference in Kaunas. Problemos, 1, 134-135. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5716

Abstract

1967 m. spalio 20–21 dienomis Kauno Politechnikos instituto visuomeninių mokslų katedrų pastangomis Kaune buvo surengta aukštųjų mokyklų visuomeninių mokslų katedrų dėstytojų respublikinė mokslinė konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos penkiasdešimtmečiui paminėti. Konferencija dirbo keturiomis – TSKP istorijos, mokslinio komunizmo, filosofijos ir politinės ekonomijos – sekcijomis. Filosofijos sekcijoje pranešimus skaitė A. Čedavičius, I. Zaksas, V. Gasiūnas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy