A Conference on Methodological Questions of Biology and Agriculture
-
E. Karakozova
Published 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5734
PDF

How to Cite

Karakozova E. (1968). A Conference on Methodological Questions of Biology and Agriculture. Problemos, 2, 131. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5734

Abstract

1967 m. gruodžio 14-15 dienomis įvyko jungtinė Lietuvos Žemės ūkio akademijos ir Veterinarijos akademijos konferencija tema „Metodologiniai biologijos ir žemės ūkio mokslų klausimai“. Konferencijoje buvo nagrinėjamos biologijos ir žemės ūkio mokslų filosofinės problemos, su kuriomis susijęs subjektyvizmo pasekmių likvidavimas ir posūkis žemės ūkio moksluose bei praktikoje po TSKP CK 1964 m. Spalio plenumo.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy