Methodical Problems under Discussion
-
Edmundas Gendrolis
Published 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.3.5754
PDF

How to Cite

Gendrolis E. (1969). Methodical Problems under Discussion. Problemos, 3, 105-106. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.3.5754

Abstract

1968 m. lapkričio 29 d. Vilniaus Valstybiniame V. Kapsuko universitete įvyko respublikinė konferencija filosofijos dėstymo metodikos klausimais. Apie buržuazinės demokratijos kritiką marksistinės filosofijos paskaitose kalbėjo A. Lozuraitis. I. Zaksas nagrinėjo mokslinio mąstymo formavimą mokymo procese. R. Skaisgiris aptarė studentų aktyvinimo būdus seminaruose, J. Mažylis – filosofinių žinių siejimą su studentų specialybe, E. Meškauskas – marksistinės filosofijos taikomojo vaidmens nušvietimą paskaitose.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy