Engels and Natural Sciences
-
Jonas Grigonis
Published 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5806
PDF

How to Cite

Grigonis J. (1971). Engels and Natural Sciences. Problemos, 7, 14-17. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5806

Abstract

Straipsnyje aptariamos F. Engelso gamtamokslinės pažiūros. Remdamasis dialektiniu materializmu, F. Engelsas siekė apibendrinti tuometinius gamtos mokslus, atskleisti dialektinį vystymosi ir kitimo procesą. Jis išskyrė tris svarbiausius gamtamokslinius atradimus – energijos tvermės ir virsmo dėsnį, augalinės ir gyvulinės ląstelės atradimą bei augalų ir gyvūnų rūšių kilmės ir vystymosi teoriją. Straipsnyje teigiama, kad F. Engelsas pirmasis iš esmės nagrinėjo mokslų klasifikacijos problemas, pateikė dialektika paremtą mokslinę klasifikaciją, atrado objektyvius principus, kuriais remiasi ir dabartinė mokslų klasifikacija. Jis mokslus klasifikavo pagal įvairias materijos, judėjimo formas remdamasis istorinio objektyvaus pasaulio vystymosi vidine logika. F. Engelsas išaiškino žmogaus išsivystymo problemą – pabrėžė darbo vaidmenį beždžionės sužmogėjimo procese, parodė, kad tik darbas ir veikla visuomenėje buvo sąmonės vystymąsi skatinantys svarbiausi veiksniai. F. Engelso teiginius apie materiją ir judėjimą, erdvę ir laiką, priežastingumo sąveikas, priklausomybę patvirtino reliatyvumo ir kvantų teorijos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy