Foreword
-
Romanas Plečkaitis
Published 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5822
PDF

How to Cite

Plečkaitis R. (1971). Foreword. Problemos, 8, 5-6. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5822

Abstract

Vilniuje 1971 m. kovo 5–6 dienomis buvo suorganizuota pirmoji tarprespublikinė mokslinė konferencija filosofijos ir visuomeninės minties istorijos Lietuvoje klausimams nagrinėti. Konferencijos data pasirinkta savotiško jubiliejaus – filosoiijos mokslo Lietuvos mokyklose 400-ųjų metinių proga. Konferencijoje buvo perskaityti 34 pranešimai. Be Lietuvos filosofų, konferencijoje dalyvavo svečių iš Maskvos, Minsko, Kijevo ir Lvovo. Rusų, baltarusių ir ukrainiečių filosofų tyrimai yra metodologiškai vertingi analizuojant Lietuvos filosofinės minties raidą. Savo ruožtu, lietuvių filosofų nuveikti darbai šioje srityje padeda tirti baltarusių bei ukrainiečių praeities filosofiją. Abipusės tyrimų reikšmės bei nacionalinių atskiros tautos filosofijos istorijos bruožų nušvietimui buvo skirtas ne vienas pranešimas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy