Aspects of the Investigation of Socialist Revolution
-
Česlovas Kalenda
Published 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6217
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1978). Aspects of the Investigation of Socialist Revolution. Problemos, 21, 98-98. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6217

Abstract

1977 m. lapkričio 28 d. buvo surengtas išplėstinis Vilniaus universiteto Filosofijos katedros posėdis, skirtas Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 60-osioms metinėms paminėti. Katedros vedėjas E. Meškauskas perskaitė pranešimą „Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos kaip socialistinės revoliucijos specifika“. Pranešėjas teigė, kad būtina skirti istorinį ir sociologinį šios revoliucijos tyrimo aspektus. Buvo kalbama apie socialistinių tendencijų plėtimąsi pasauliniu mastu. Teigta, kad visapusiška, argumentuota šiuolaikinės revoliucinės epochos procesų analizė yra būtina jaunimo idėjinio auklėjimo sąlyga.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy