I. H. Abicht at Vilnius University
-
Romanas Plečkaitis
Published 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6234
PDF

How to Cite

Plečkaitis R. (1978). I. H. Abicht at Vilnius University. Problemos, 22, 87-88. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6234

Abstract

Publikacijoje aprašyta Vilniuje dirbusio vokiečių filosofo J. H. Abichto biografija. Jis atgaivino Logikos bei metafizikos ir Moralės filosofijos katedras po 1803 m. Vilniaus universiteto reformos. Labiausiai pasižymėjo kaip kantizmo idėjų skleidėjas, aiškindamas jas psichologiniu aspektu. Savo gyvenimo Vilniuje laikotarpiu išleido vieną knygą „Vadinamosios tikrosios filosofijos pagrindiniai teiginiai“. Universitete dėstė psichologiją, proto kritiką, metafiziką, psichologinę antropologiją, visuotinę praktinę filosofiją. Nors jo paskaitos ir nebuvo populiarios, J. H. Abichtas dėstė iki mirties (1816 m.).
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy