How to Understand Philosophy
-
Karl Raimund Popper
Published 1979-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.24.6268
PDF

How to Cite

Popper K. R. (1979). How to Understand Philosophy. Problemos, 24, 97-108. https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.24.6268

Abstract

K. R. Popperio veikalo „Kaip aš įsivaizduoju filosofiją“ ištraukų vertimas. Jose dėstoma šio filosofo filosofijos samprata. Jam filosofija nėra nesusipratimų išaiškinimas, neįprastų aprašymų galerija, abejojimas sistemomis, tai nėra sąvokų, žodžių, kalbų aiškinimas ar analizavimas, taip pat tai nėra priemonė protingumui demonstruoti ar protinė terapija, ar laiko dvasios išraiška. Profesionaliosios arba akademinės filosofijos paskirtis yra kritiškai ištirti ir patikrinti paplitusias ir įtakingas teorijas. Aptariamas K. R. Popperio santykis su loginių pozityvistų Vienos rateliu. Teigiama, kad filosofijos branduolį sudaro pažinimo teorijos problemos. Pagrindinė problema yra konfliktas tarp gnoseologinio optimizmo ir gnoseologinio pesimizmo. Autorius savo poziciją apibrėžia kaip materialistinę ir pliuralistinę. Kritikuojamas imaterializmas ir bihevioristinis materializmas: abi šios teorijos remiasi netvirta kasdienio proto pažinimo teorija. Filosofija negali būti atskirta nuo atskirų mokslų, pagrindinė jos problema yra Visatos pažinimo problema – tai yra kritinė mokslų, jų atradimų ir metodų analizė.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)