Methodological Problems of Moral Culture
-
Česlovas Kalenda
Published 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6336
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1982). Methodological Problems of Moral Culture. Problemos, 28, 124-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6336

Abstract

1981 m. lapkričio 17–18 dienomis Vilniuje įvyko antrasis tarprespublikinis simpoziumas etikos klausimais. Jį surengė Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ir TSRS Filosofų draugijos Lietuvos skyrius. Simpoziume buvo svarstomi socialistinės visuomenės ir asmenybės dorovinės kultūros metodologiniai klausimai, dvasinės kultūros ir dorovės sąveika, dorovinės kultūros esmė, turinys ir specifika, jos sąvokos apibrėžimas, struktūra ir pagrindiniai elementai, socialistinės visuomenės dorovinės kultūros funkcijos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy