The Place of Science in Culture
-
V. Leonavičius
Published 1983-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.30.6442
PDF

How to Cite

Leonavičius V. (1983). The Place of Science in Culture. Problemos, 30, 130-131. https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.30.6442

Abstract

1982 m. gruodžio 10 d. įvyko respublikinė konferencija „Metodologiniai pažinimo teorijos klausimai“, kurią organizavo VVU Filosofijos katedra. Konferencijoje daugiausia dėmesio buvo skirta mokslo vietos kultūroje klausimams – mokslo ir kultūros sampratos, mokslo ir religijos santykio, moksliškumo kriterijaus, faktų ir teorijos ryšio ir kitoms aktualioms problemoms. Pranešimus perskaitė R. Plečkaitis, J. Minkevičius, B. Genzelis, L. Karpovas, V. Rubavičius, E. Meškauskas, E. Nekrašas, S. Jankauskas ir kiti.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy