Formation of Marxian Aesthetics in Lithuania
-
A. Kunčinas
Published 1986-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1986.34.6505
PDF

How to Cite

Kunčinas A. (1986). Formation of Marxian Aesthetics in Lithuania. Problemos, 34, 117-118. https://doi.org/10.15388/Problemos.1986.34.6505

Abstract

1984 m. lapkričio 14 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės institute VISI Filosofijos katedros vedėjas docentas J. Mureika apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Marksistinės-lenininės estetikos tapsmas Lietuvoje (iki 1940 metų)“. Oficialieji oponentai: profesoriai M. Ovsianikovas, B. Genzelis, V. Šteinbergas. Ši disertacija yra pirmasis mėginimas tirti marksistinės-lenininės estetikos tapsmą Lietuvoje, kaip vientisą procesą, atskleisti jo dėsningą pobūdį ir savybes. Tyrimo objektas yra reikšmingas Lietuvos estetinės minties raidos etapas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy