Letters from Juozas Girnius to Bronius Genzelis
-
Juozas Girnius
Published 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2003.63.6675
PDF

How to Cite

Girnius J. (2003). Letters from Juozas Girnius to Bronius Genzelis. Problemos, 63, 134-149. https://doi.org/10.15388/Problemos.2003.63.6675

Abstract

Vienas žymiausių lietuvių filosofų Juozas Girnius (1915-1994) gyvendamas Amerikoje troško žinoti, kas vyksta jo gimtajame krašte, įdėmiai sekė Lietuvoje leidžiamą filosofijos literatūrą, palaikė santykius su Lietuvos kultūrininkais, daugiausia filosofais. Tai rodo jo laiškai, jau anksčiau spausdinti Problemų žurnale (Nr. 52, 53), taip pat E. Meškausko, J. Repšio laiškai J. Girniui (Nr. 57). Šį kartą publikuojame autentiškiausio mūsų mąstytojo, kaip J. Girnių pavadino prof. A. Šliogeris, laiškus, rašytus Vilniaus universiteto filosofijos istorijos profesoriui Broniui Genzeliui. Šie laiškai pratęsia filosofo ryšius su tėvynėje gyvenančiu tos pačios profesijos atstovu, ryšius, kuriuos buvo skaudžiai paveikusi ankstesnio J. Girniaus susirašinėjimo partnerio J. Repšio netikėta mirtis 1976 metais.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy