The Problem of the Death of Art
-
Inga Vidugirytė
Published 1998-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6895
PDF

How to Cite

Vidugirytė I. (1998). The Problem of the Death of Art. Problemos, 54, 124-126. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6895

Abstract

1998 m. kovo 19 d. Vilniaus universitete Rūta Marija Vabalaitė apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Meno mirties problema (pagrindinių koncepcijų palyginamoji analizė)“. Mokslinis darbo vadovas – doc. K. Stoškus, oficialieji oponentai – prof. V. Matonis ir prof. J. Mureika. Disertacijoje analizuojamos reikšmingiausios XIX – XX a. filosofinės teorijos (G. W. F. Hegelio, F. Nietzsches, M. Heideggerio ir T. Adorno), kuriose esmingai keliama meno mirties problema. Palyginamos šių filosofų idėjos, nustatomi jų tarpusavio ryšiai ir santykiai su kitomis teorijomis ir pačiais meno pokyčiais. Aptariamas klausimas, kokius meno pokyčius reikėtų laikyti jo atsinaujinimu, o kokius – meno mirtimi.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)