New Research on Scholastic Philosophy in Lithuania
-
Nerija Putinaitė
Published 1998-10-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6896
PDF

How to Cite

Putinaitė N. (1998). New Research on Scholastic Philosophy in Lithuania. Problemos, 54, 127-128. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6896

Abstract

1998 m. balandžio 16 d. Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute Dalius Jonkus apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Būties problema Martyno Smigleckio logikoje“. Mokslinis darbo vadovas – prof. habil. dr. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai – prof. J. Krikštopaitis ir dr. G. Mažeikis. Disertacijoje analizuojama M. Smigleckio metafizinės problematikos ištakos, metafizikos objektas ir būties skirstymas, esmės ir egzistavimo santykio problema, būties rūšys F. Suarezo filosofijoje. Atskleidžiami M. Smigleckio logikos ontologiniai pagrindai, teigiama, kad jo būties koncepcijai būdingas ontologinis ir epistemologinis singuliarizmas: esmė tiesiogiai siejama su atskirybe, kuri pažįstama pirmiausiai.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy