Inquiry into E. Nagel's Philosophy of Science
-
L. Bitinaitė
Published 1996-10-03
https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.7000
PDF

How to Cite

Bitinaitė L. (1996). Inquiry into E. Nagel’s Philosophy of Science. Problemos, 49, 138-141. https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.7000

Abstract

1991 m. gruodžio 9 d. Vilniaus universitete N. Lomanienė apgynė filosofijos daktaro disertaciją „E. Nagelio mokslo filosofijos analizė“. Mokslinis vadovas – prof. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai: prof. E. Nekrašas ir doc. A. Vaišvila. Disertacijoje aptariami E. Nagelio mokslo koncepcijos teoriniai šaltiniai, rekonstruojamas šios koncepcijos turinys, apibrėžiama jos istorinė reikšmė ir vieta mokslo filosofijoje, išryškinamas konstruktyvus amerikiečių filosofo indėlis į mokslo aiškinamosios funkcijos problematiką, nagrinėjami deduktyvaus-nomologinio ir statistinio aiškinimo modeliai, aptariama genetinio aiškinimo samprata.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy