Philosophical Reflection of the Problems of Social Knowledge
-
S. Venskevičius
Published 1996-10-06
https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.7003
PDF

How to Cite

Venskevičius S. (1996). Philosophical Reflection of the Problems of Social Knowledge. Problemos, 49, 146-148. https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.7003

Abstract

1994 m. vasario 25 d. docentas J. Karosas apgynė filosofijos habilituoto daktaro disertaciją „Socialinio pažinimo problema (jos susiformavimo filosofiniai kontūrai)“. Oficialieji oponentai – profesoriai B. Kuzmickas ir A. Šliogeris. Autoriaus pradinė tezė – visuomenės pažinimas yra gamtamokslinio pažinimo priešybė, jis suaugęs su teleologiškumu ir todėl nėra grynai gnoseologinis. Disertacijoje apžvelgiama visuomenės pažinimo refleksija nuo antikos iki XIX amžiaus. Analizuojama natūralistinė socialinio pažinimo problemos sklaida (A. Comte, H. Spenceris) bei visuomenės pažinimas hoministiškai orientuotoje filosofijoje (W. Dilthey, W. Windelbandas, H. Rickertas).
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy