Lectures and Studies of Philosophy
-
Jūratė Patkauskaitė
Published 1995-10-05
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.48.7033
PDF

How to Cite

Patkauskaitė J. (1995). Lectures and Studies of Philosophy. Problemos, 48, 137-138. https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.48.7033

Abstract

1990 m. spalio 5 d. įvyko Lietuvos filosofų draugijos visuotinis susirinkimas, kuriame, be kitų klausimų, svarstytos filosofijos studijavimo ir dėstymo aukštosiose mokyklose problemos. E. Nekrašas nagrinėjo šio dėstymo tikslus, metodus ir turinį. A. Šliogeris kalbėjo apie marksistinės filosofijos dėstymo patyrimą. T. Sodeika išreiškė mintį, kad bandymas sukurti visiems dėstytojams bendrą filosofijos dėstymo programą yra utopija. Diskutuota dėl filosofijos dėstymo koncepcijos, dėl filosofijos dalyko privalomumo universiteto studijų programoje.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy