Research into the Relation between Matrimony and Family
-
Jūratė Patkauskaitė
Published 1989-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7145
PDF

How to Cite

Patkauskaitė J. (1989). Research into the Relation between Matrimony and Family. Problemos, 40, 122-122. https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7145

Abstract

1987 m. vasario 17 d. Vilniaus universitete VPI Mokslinio komunizmo katedros asistentas Vytautas Dumbliauskas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Santuokos ir šeimos tarpusavio ryšys“. Oficialieji oponentai: filosofijos mokslų daktaras S. Laptionokas ir filosofijos mokslų kandidatas V. Justickis. Disertacijoje skiriamos dvi šeimos tapsmo pakopos: santuoka suponuoja šeimą kaip galimybę, kuri pilna tampa tik gimus kūdikiui. Santuoka vertinama kaip ypatingas šeimos elementas, siūloma vengti santuokystės ir tėvystės priešpriešos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy