Cultural Crises and Their Philosophical Reflection
-
Jūratė Patkauskaitė
Published 1994-10-06
https://doi.org/10.15388/Problemos.1994.46.7062
PDF

How to Cite

Patkauskaitė J. (1994). Cultural Crises and Their Philosophical Reflection. Problemos, 46, 150-152. https://doi.org/10.15388/Problemos.1994.46.7062

Abstract

1990 m. gruodžio 11 d. Vilniaus universitete Leonidas Donskis apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Kultūros krizės ir jų filosofinė refleksija (Kultūros krizės sąvokos bei O. Špenglerio, A. J. Toinbio ir L. Memfordo istoriosofinių koncepcijų istorinė-metodologinė analizė)“. Disertacijos mokslinis vadovas – doc. K. Stoškus, oficialieji oponentai – prof. A. Gaižutis, filos. kand. V. Radžvilas, kolektyvinis oponentas – Vilniaus pedagoginio instituto Filosofijos katedra. Disertacijoje analizuojami įvairūs galimi kultūros kritikos variantai, aptariamas miesto idėjos teorinis tapsmas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy