Social Theory of K. R. Popper
-
Jūratė Patkauskaitė
Published 1995-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.48.7026
PDF

How to Cite

Patkauskaitė J. (1995). Social Theory of K. R. Popper. Problemos, 48, 67-76. https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.48.7026

Abstract

Straipsnyje eksplikuojamos K. R. Popperio socialinės koncepcijos pagrindinės idėjos, išdėstytos veikaluose „Atviroji visuomenė ir jos priešai“, „Istoricizmo skurdas“, kuriuose mąstytojas ieškojo adekvataus socialinio pažinimo metodo. Šio metodo samprata nulemia bendrąjį socialinių mokslų lygį. Aptariama K. R. Popperio istoricizmo daugiaaspektė samprata ir jo kritika. Istoricizmas – tai ir antidemokratinė (totalitarinė) politinė nuostata, ir bet kuris minties judesys, atskiro individo savaiminę vertę pajungiantis bendrybės visagalybei (valstybei, klasei, nacijai, bendrajai valiai). Pateikiama K. R. Popperio atlikta Platono, G. Hegelio, K. Marxo, K. Mannheimo istoricizmo kritika. Aptariamas kritinio racionalizmo metodas, kurio pirminė prielaida – racionali žmonijos vienybė. Socialinis tyrinėtojas turi ne ieškoti besąlygiškų visuomenės raidos dėsnių, o konstruoti socialinių situacijų modelius ir aprašyti juos nominalistiniais terminais. Tai įgalintų pagrįsti laipsnišką socialinę inžineriją socialinėje praktikoje. Daroma išvada, kad socialinėje K. R. Popperio koncepcijoje susijungė aktyvi moralinė, humanistinė autoriaus nuostata ir gamtos mokslų metodologinių paieškų patirtis.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy