Objektyvumas ir vertybinis neutralumas
-
Günther Patzig
Published 1995-10-03
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7038
PDF

How to Cite

Patzig G. (1995) “Objektyvumas ir vertybinis neutralumas”, Problemos, 470, pp. 66-76. doi: 10.15388/Problemos.1995.47.7038.

Abstract

Publikacijoje nagrinėjama mokslo objektyvumo ir vertybinio neutralumo sąvokos, kurias autorius laiko esminiais mokslo struktūros ypatumais. Nagrinėjamos šių sąvokų tradicinės sampratos, kurios kritikuojamos kaip naivios ir supaprastinančios problemas. Autorius teigia, kad laisvė nuo vertinimų nereiškia, kad: a) mokslai negali tyrinėti vertinimų; b) mokslas neturi jokių savo normų ir vertybių; c) mokslas ir jo rezultatai negali būti labai vertingi visuomenei; d) mokslininkas neturi teisės pareikšti savo požiūrio į istorines būsenas, veiksmus, socialinius santykius. Laisvės nuo vertinimų principas reiškia, kad individualūs ir kolektyviniai interesai bei vertybiniai vaizdiniai, simpatijos ir poreikiai neturi daryti jokios įtakos sprendžiant, ar hipotezės yra teisingos, ar klaidingos. Visuomenė turi teisę dalyvauti sprendžiant, į kokius klausimus turi būti atsakyta, bet ne kaip į juos turi būti atsakyta.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy