What Are Conferences Meant For?
-
Edmundas Gendrolis
Published 1991-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7074
PDF

How to Cite

Gendrolis E. (1991). What Are Conferences Meant For?. Problemos, 45, 126-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7074

Abstract

1989 m. spalio 27 d. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įvyko respublikinė filosofų konferencija, skirta socialinio pažinimo problemoms. Konferencijos pranešimų tezės iš anksto buvo paskelbtos atskiru leidiniu. Kalbėta apie šiuolaikinę socialinių teorijų būklę ir jų raidos kryptis, kritiškai įvertinta socializmo kūrimo teorija ir praktika mūsų visuomenėje, aptarti socialistinio žemės ūkio vystymo keliai ir klystkeliai, darbo susvetimėjimas, kai kurie Lietuvos socialinės minties istorijos etapai, aktualūs filosofijos dėstymo aukštosiose mokyklose klausimai, susiję su viso visuomenės gyvenimo pertvarka.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy