Panideologism and Analysis of Culture in Crisis
-
Leonidas Donskis
Published 1990-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7088
PDF

How to Cite

Donskis L. (1990). Panideologism and Analysis of Culture in Crisis. Problemos, 44, 67-69. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7088

Abstract

1989 m. birželio 27 d. Vilniaus universiteto Filosofijos katedros asistentas Virginijus Valentinavičius apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Ideologijos samprata T. Adorno filosofijoje“. Darbo vadovas – doc. K. Stoškus, oficialieji oponentai: J. Mureika ir S. Venskevičius. Disertacijos pirmame skyriuje „Ideologijos problema T. Adorno filosofijoje“ aptariamos ideologijos sampratos teorinės prielaidos, pagrindinės sąvokos, ideologijos istoriniai tipai. Antrame skyriuje „Meno ideologizacija T. Adorno filosofijoje“ analizuojama Adorno atliktas kraštutinis kultūros, pirmiausia meno, ideologizavimas. Trečiame skyriuje „Panideologizmas ir kultūros krizė“ parodoma, kaip visuomenės ir kultūros totalinės ideologizacijos pagrindu gimsta krizinis kultūros suvokimas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy