The Problem of Autonomy of Art in the Crossing of Aesthetic and Culturological Studies
-
Leonidas Donskis
Published 1990-10-02
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7112
PDF

How to Cite

Donskis L. (1990). The Problem of Autonomy of Art in the Crossing of Aesthetic and Culturological Studies. Problemos, 42, 121-124. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7112

Abstract

1988 m. gegužės 19–20 dienomis vyko simpoziumas „Meno kultūrinis savarankiškumas ir tarnybinės funkcijos“, skirtas nagrinėti meno klausimus: meno autonomijos problemą estetinių ir kultūrologinių tyrinėjimų sandūroje, meno autonomiją. Meno autonomija yra vienas iš tų fundamentalių klausimų, kurie tampa takoskyra tarp įvairių meną tiriančių humanitarinių mokslų bei jų šakų. Meno autonomiškumo klausimas meną tiriantiems humanitariniams mokslams paprastai yra preskriptyvinis. Pranešimus skaitė K.Stoškus, L. Donskis, K. Nastopka, S. Žukas, E. Gedgaudas, A. Šliogeris, Ž. Jackūnas, A. Katalynas, A. Gaižutis. Simpoziumas parodė, kokia yra aptarinėtų problemų ištyrimo ir supratimo būklė.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy