The New Work in the Field of Epistemology
-
Leonidas Donskis
Published 1989-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7146
PDF

How to Cite

Donskis L. (1989). The New Work in the Field of Epistemology. Problemos, 40, 122-123. https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7146

Abstract

1987 m. vasario 17 d. Vilniaus universitete Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakulteto dėstytojas Vytautas Valevičius apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Mokslinio žinojimo empirinio pagrindimo problema (istorinis metodologinis aspektas)“. Mokslinio darbo vadovas – doc. filos. kand. V. Radvilavičius, oficialieji oponentai: filos. dr. M. Šubas ir filos. kand. S. Venskevičius; kolektyvinis recenzentas – KPI Filosofijos katedra. Disertacijos problema analizuojama dviem aspektais: mokslinio žinojimo sąsajos su patyrimu ir patyrimo bei jo vaidmens moksle aspektu.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy