L. Mumford: The Problem of Cultural Crisi in Junction of Theory of Cyclicity
-
Leonidas Donskis
Published 1990-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.43.7095
PDF

How to Cite

Donskis L. (1990). L. Mumford: The Problem of Cultural Crisi in Junction of Theory of Cyclicity. Problemos, 43, 55-62. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.43.7095

Abstract

Straipsnyje pristatoma amerikiečių filosofo, meno istoriko, urbanistikos sociologo L. Mumfordo kūrybos svarbiausi bruožai. Jis savitai plėtojo O. Spenglerio ir A. Toynbee‘io teorinę tradiciją: cikliškumo teoriją sujungė su savo mokytojo P. Geddeso urbanistiniais tyrinėjimais. L. Mumfordas kultūrą apibrėžė kaip žmonių adaptacijos pasaulyje ir jų kolektyvinės veiklos technologiją. Kultūros krizė virsta miesto krizės problema. Miestas – tai ypatingas kultūros fenomenas, kultūros formų, ženklų ir simbolių saugykla, paties kultūros proceso simbolis ir instrumentas. L. Mumfordo miesto kultūros koncepcijoje mechaniškumo triumfo ir neorganiškumo (mašininės ir technologinės civilizacijos) alternatyva tampa gyvenimo kultūra. Jo siūloma kultūros krizės įveikimo programa įgyja miesto gelbėjimo programos pobūdį: tai regioninės kultūros ugdymas, miestų augimo apribojimas bei reguliavimas, nauji visuomenės institutai ir bendra žemės nuosavybė. Megamašina – kolektyvinė visuomenės egzistavimo būdo apraiška – L. Mumfordo koncepcijoje yra kultūros dėsnis, jos lemtis ir pabaiga. Su megamašina tiesiogiai siejasi L. Mumfordo technikos ir mokslo bei jo vaidmens kultūroje nuvertinimas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy