What is Philosophy?
-
Virginijus Valentinavičius
Published 1990-10-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7111
PDF

How to Cite

Valentinavičius V. (1990). What is Philosophy?. Problemos, 42, 116-121. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7111

Abstract

1988 m. vasario 12 d. Vilniaus universitete vyko simpoziumas „Filosofijos prigimtis ir paskirtis“, skirtas svarstyti klausimui „kas yra filosofija?“ Simpoziumą pradėjo E. Meškauskas pranešimu „Metodologinė filosofijos paskirtis“. A. Šliogeris perskaitė pranešimą „Vakarų klasikinės filosofijos specifika“, E. Nekrašas – „Teoriniai ir praktiniai filosofijos tikslai“, J. Karosas – „Kas tu esi, filosofija?“. B. Černienė – „Ar nūdienos filosofija atlieka savo paskirtį?“, D. Kapačiauskienė – „Etinė filosofijos prasmė“, E. Gendrolis – „Socialinė filosofija ir visuomenės (socialiniai) mokslai“, V. Ališauskas – „Būties patirtis: dvi interpretacijos“ ir kt.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy