Study of the Social Conceptions in Lithuania
-
Adolfas Poška
Published 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.38.7185
PDF

How to Cite

Poška A. (1988). Study of the Social Conceptions in Lithuania. Problemos, 38, 127-128. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.38.7185

Abstract

1985 m. gruodžio 24 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės institute V. Pruskus apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Modernistinės tendencijos katalikybės socialinėje filosofijoje buržuazinėje Lietuvoje (1918–1940)“. Moksliniai vadovai – prof. J. Barzdaitis ir prof. I. Zaksas, oficialieji oponentai: prof. A. Griška ir doc. V. Pikutis. Tą pačią dieną E. Kriščiūnas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Marksistinė visuomenės raidos teorija Lietuvoje 1917–1940 m.“. Mokslinis vadovas – prof. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai: dr. A. Gaidys ir doc. A. Darginavičienė.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy