A. Schütz’s phenomenological sociology
-
Antanas Nesavas
Published 1987-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7198
PDF

How to Cite

Nesavas A. (1987). A. Schütz’s phenomenological sociology. Problemos, 37, 93-99. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7198

Abstract

Straipsnyje glaustai pristatoma austrų sociologo ir filosofo Alfredo Schützo (1899–1959) biografija ir kūryba. A. Schützo manymu, socialinių mokslų tikslas yra pažinti socialinę tikrovę kaip sociokultūrinio pasaulio objektų ir įvykių visumą, kurią suvokia sveikas protas žmonių, gyvenančių kasdienį gyvenimą ir susijusių įvairiausiais tarpusavio ryšiais. A. Schützas rėmėsi E. Husserlio natūraliosios nuostatos pasaulio samprata, kurią šis vėlyvoje kūryboje vadino gyvenimo pasauliu. Sociologas išeities tašku turi pasirinkti ne gamtos mokslų konstituojamą universumą, o gyvenimo pasaulį, kuris nereikalauja įrodymo. Remiantis tipizacijos procesu, galima atskleisti visuomenių arba konkrečių visuomenės grupių skirtumus. A. Schützas atskleidė, kad socialinės tikrovės charakteristikos turi įtakos pačios tikrovės aiškinimui. Kadangi socialinis veikėjas nuolat aiškina savo ir kitų veiksmus, tai norint suprasti bet kokį jo veiksmą, pirmiausia reikia suvokti paties veikėjo motyvus. A. Schützas ieškojo universalių apriorinių gyvenimo pasaulio struktūrų, tačiau susidūrė su problema, kaip paaiškinti įvairius visuomenės ir istorijos periodus.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy