On Subject and Structure of Ethics
-
Česlovas Kalenda
Published 1987-04-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7220
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1987). On Subject and Structure of Ethics. Problemos, 36, 126-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7220

Abstract

1985 m. gegužės 28 d. Vilniuje įvyko mokslinė konferencija „Marksistinė etika: dalykas ir struktūra“. Ją surengė Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Etikos skyrius (vadovas V. Žemaitis). Konferencija buvo skirta žinomo tarybinio mokslininko, etikos specialisto L. Archangelskio (1925–1982) 60-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencijoje kalbėjo buvę L. Archangelskio mokiniai, bendradarbiai, draugai, artimieji. Jie visi vertino velionio organizacinę ir teorinę veiklą, kurioje marksistinės etikos dalyko ir struktūros klausimai užėmė vieną iš svarbiausių vietų.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy